Můj příjem v CZK
Maloobchodní rozpětí {{retailMargin == 0 || retailMargin == null ? "-":(retailMargin) }}
Výkonnostní odměna {{performanceBonus == 0 || performanceBonus == null? "-" :(performanceBonus) }}
Sponzorská odměna {{maxLeadership == 0 || maxLeadership == null? "-" :(maxLeadership) }}
Podpůrná sponzorská odměna {{fosterMax == 0 || fosterMax == null? "-" :(fosterMax) }}
Rubínová odměna {{ruby == 0 || ruby == null ? "-" :(ruby )}}
Celkový měsíční příjem {{totalMonthlyIncome == null || totalMonthlyIncome == 0 ? "-": (totalMonthlyIncome ) }}
Celkový roční příjem {{totalAnnualIncome == null ||totalAnnualIncome == 0 ? "-":(totalAnnualIncome) }}
Moje body
B.h. O.o.
Osobní {{volumePersonalPV == 0 || volumePersonalPV == null ? "-" :(volumePersonalPV) }} {{volumePersonalBV == 0 || volumePersonalBV == null ? "-" :(volumePersonalBV) }}
Skupinové {{sumGroupPV == 0 || sumGroupPV == null ? "-" :(sumGroupPV) }} {{sumGroupBV == 0 || sumGroupBV == null ? "-" :(sumGroupBV) }}
Úroveň výkonnostní odměny {{performanceLevel == null || performanceLevel == 0 ? "-": (performanceLevel) +'%'}}
Úroveň sponzorské odměny {{leadershipLevel == null || leadershipLevel == 0 ? "-": (leadershipLevel) + '%'}}
Výkonnostní tabulka odměn
Moje podnikání
B.h. O.o.
Osobní nákupy {{businessPersonalBV == 0 ||businessPersonalBV == null ? "-" : (businessPersonalBV) }}
Celkové objednávky zákazníků {{businessCustomerBV == 0 || businessCustomerBV == null ? "-" :(businessCustomerBV )}}
Příjem v CZK
Odměna z osobníh obratu {{performanceSalesBonus == 0 || performanceSalesBonus == null? "-":(performanceSalesBonus) }}
Maloobchodní rozpětí {{retailMargin == 0 || retailMargin == null ? "-":(retailMargin) }}
První linie Skupinová B.h. Skupinový O.o. Podpůrná linie % bonusová úroveň
Celkem {{sumPerformanceDifferential == 0 ||sumPerformanceDifferential == null ? "-" : (sumPerformanceDifferential )}}
Skupinový rozdíl
Celkem {{sumLeadershipBonus == 0 ||sumLeadershipBonus == null ? "-" : (sumLeadershipBonus ) }}
Sponzorská odměna
Celkem {{sumFosterBonus == 0 ||sumFosterBonus == null ? "-" : (sumFosterBonus ) }}
Podpůrná sponzorská odměna
{{$index+1| number }} {{x.group_bv == 0 || x.group_bv == null? "-" : (x.group_bv) }} {{x.bonus_level == 0 || x.bonus_level == null ? "-" : (x.bonus_level)+ "%" }} {{x.total_perf_diff == 0 || x.total_perf_diff == null ? "-" : (x.total_perf_diff) }} {{x.total_leader_bonus == 0 || x.total_leader_bonus== null ? "-" : (x.total_leader_bonus) }} {{x.total_foster_bonus == 0 || x.total_foster_bonus == null ? "-" : (x.total_foster_bonus) }}